Valbek

28.3.2018 - Lidé

1. června bude mezi Libercem a Jabloncem otevřena dlouho očekávaná nová silnice, která podstatným způsobem zrychlí a zpohodlní spojení mezi oběma městy. Velkou zásluhu na tom má také liberecká projekční společnost Valbek, která tuto pro náš region významnou a moderní dopravní komunikaci navrhla. Rozhodně se ale nejedná o jedinou výjimečnou stavbu, kterou se za bezmála třicet let své existence může pochlubit.

Mezi celou řadu mimořádných staveb, na kterých společnost Valbek spolupracovala nejen v našem regionu, ale také v celé České republice a čím dál tím častěji i na mnoha místech v zahraničí patří třeba Tančící dům (statika), Trojský most (supervize), hraniční úsek dálnice Praha – Drážďany, jižní a jihozápadní část Pražského okruhu včetně nejdelšího mostu v ČR (2 km), ale také rekonstrukce železniční tratě Vrútky – Varín na Slovensku nebo mimoúrovňová křižovatka Kristineberg ve švédském Stockholmu. To je jen hodně stručný výčet mimořádných staveb, které má Valbek a jeho dceřiné společnosti na svém takřka nekonečném seznamu.

Trojský most

Pokud budeme hovořit o stavbách, které vyprojektoval Valbek v našem regionu, možná by bylo jednodušší napsat ty, na kterých se nepodílel. Kromě už zmíněné silnice mezi Libercem a Jabloncem patří mezi nejvýznamnější úsek silnice Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou, lyžařské sportovní areály na Ještědu a ve Vesci. Ta posledně jmenovaná zůstává stále trestuhodně nevyužitá, z čehož bych mohl mít na jednu stranu radost, protože se tam nemusím mačkat mezi davy lidí, na druhou stranu ale nečinnost města v tomto ohledu naprosto nechápu. Další stavbu, kterou Valbek projektoval a kterou většina z vás bude dobře znát, je budova L v areálu Technické univerzity Liberec.

Stavba nové silnice Liberec - Jablonec

Projektová kancelář inženýrských staveb a mostů Valbek vznikla koncem roku 1990 jako malá projekční kancelář se sedmi lidmi, mezi kterými tehdy nechyběl ani Roman Lenner, současný generální ředitel společnosti. Od té doby se firma mnohonásobně rozrostla a jejích víc než dvě stě zaměstnanců si dnes kromě silnic a mostů dokáže bez problému poradit také s projektováním tunelů, železnic nebo pozemních a vodohospodářských staveb. Mezi služby Valbeku patří také geodetické práce, ekologie a ekologické služby, geologie, technika a sanace, dopravní inženýrství, vizualizace, řízení a realizace projektů, inženýring, technické dozory staveb a stavební výroba. Vše na takové úrovni, že se s přehledem řadí mezi přední projektové kanceláře v České republice.

Ředitel společnosti Roman Lenner. Foto: Roman Dobeš

Nejsou to ale jen stavby, které dělají Valbek výjimečným. Inspirací pro mnoho dalších firem nejen z oboru a regionu by také měl být způsob, jakým liberecká projektová kancelář v posledních letech přistupuje ke svému jednotnému vizuálnímu stylu. Což byl taky ostatně hlavní důvod, jak jsem si Valbeku všiml. Na firemní identitě společnosti se dlouhou dobu podílel grafik Tomáš Vacek, kterého nejnověji možná budete znát z jeho společného projektu s Honzou Pikousem Toulání po pražcích. Byl to také on, kdo vedení firmy seznámil s autorem jejího nového loga Ondřejem Klosem a dalším Ondřejem, tentokrát Horáčkem, který má ve Valbeku aktuálně na starosti všechny věci související s grafickým designem.

Ještě víc jsem ale byl nadšený a doslova paf z práce týmu Tomáše Provazníka, který ve společnosti Valbek vytváří 3D vizualizace budoucích staveb. Nejdřív jsem vlastně ani nechtěl věřit tomu, že se jedná o fikci, natolik jejich videa působí realisticky. Není divu. Vytvoření jedné takové vizualizace, kdy se do videa skutečné oblasti vkládají počítačové modely ve správném měřítku a poloze, může zabrat třeba až dva měsíce. Zdaleka to ale nejsou jediné moderní vymoženosti, které jsou u Valbeku k vidění. Setkat se tak můžete třeba i s 3D zobrazením hluku v akustickém mraku nebo 3D modelováním a vizualizací různých ekosystémů v čase.

Vizualizační tým Tomáše Provazníka (vlevo). Foto: Roman Dobeš

Životnímu prostředí se ve Valbeku vůbec věnuje víc pozornosti než byste od firmy, jejímž hlavním posláním je stavět silnice, mosty a tunely, možná čekali. Jedním z hlavních témat je tzv. fragmentace krajiny, kdy působením lidské činnosti dochází k rozdělování přírody na stále menší a menší části. Zvířata tak mají stále menší prostor k přirozenému pohybu, když jsou často vystavována bariérovému efektu. Dívat se na rozdíl ve fragmentaci krajiny mezi roky 1980 a 2005 je dost zneklidňující podívaná, nemluvě o vůbec ne příznivém výhledu do budoucnosti. Zabezpečení průchodnosti krajiny výstavbou migračních objektů jako jsou silniční ekodukty, podchody nebo propustky, je proto jedním z klíčových témat ochrany přírody, kterým se Valbek ve svých projektech věnuje.

Rekonstrukce železniční tratě Vrútky - Varín na Slovensku

Součástí péče o krajinu je i vztah k její historii a původním obyvatelům. I v tomto případě si Valbek vede víc než příkladně, když nedávno citlivě zrekonstruoval zdevastovanou renesanční tvrz Krassa v Chrastné nedaleko Osečné. Místu, které v minulosti sloužilo také jako přádelna nebo statek Vojenských lesů, se tak vrátil jeho původní význam, když zde vzniklo stylové společenské a kulturní centrum pro tuto často opomíjenou oblast. „Snažíme se vrátit k našim kořenům, proto jsme se snažili zachovat co nejvíce původních prvků,“ říká Roman Lenner, který v Podještědí už více než dvacet let žije. „Zrenovovali jsme sklepy, studánku i studnu, počítáme i s úpravou okolí celého areálu.“ Nadšené reakce a neutuchající zájem o tvrz Krassa jsou pro jeho majitele tou největší odměnou.

Tvrz Krassa

Je toho hodně, co už někdejší malá projekční kancelář o sedmi lidech dokázala, ještě víc toho ale má Valbek před sebou. A často se jedná o výzvy, které by o pořádný kus dál posunuly i liberecký region, s kterým tato firma byla vždy bezprostředně spjatá. Jsou mezi nimi ty už doufejme hodně konkrétní, jako třeba výstavba rychlostní železniční tratě mezi Prahou a Libercem, která by zkrátila dobu cestování na necelou hodinu. Mezi vizemi Valbeku ale nechybí ani ty, které jsou zatím bohužel v nedohlednu, jako např. nastartování urbanistického rozvoje Liberce, po Praze a Plzni třetího největšího města v Čechách. Na to ale Valbek sám ani při nejlepší vůli nestačí. Tak si držme navzájem pěsti, ať si o v tomto ohledu věci brzy pohnou kupředu.