Svědkové lidskosti

30.11.2017 - Události

Už zítra proběhne v Krajské vědecké knihovně Liberec vernisáž výstavy Svědkové lidskosti, která přibližuje konkrétní osudy vybraných odpůrců nacismu z řad sudetroněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945. Pět kněží, dvě řeholnice a tři laikové zemřeli během II. světové války v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Hlavním cílem výstavy, která potrvá až do konce tohoto roku, je připomenout si památku všech sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a zároveň má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovávanému historickému tématu. Mezi deseti vybranými osobnostmi najdeme například kanovníka Karla Scholze ze Šumperka, který převažnou část války strávil pro obvinění z velezrady v různých věznicích, aby byl v roce 1944 popraven ve Vídni. Další z prezentovaných osobností je řádová sestra z Brněnska Maria Restituta Helene Kafka, která byla jako jediná řádová sestra v hitlerovském Německu odsouzena k trestu smrti a popravena. V současné době běží proces jejího svatořečení. Německá verze výstavy byla poprvé představena v září 2016 ve Würzburgu, v českém prostředí byla poprvé uvedena v Emauzském klášteře, aby se následně vypravila do dalších osmi měst. Po Brnu, Olomouci, Karlových Varech, Plzni, Svitavách, Šumperku a Ústí nad Labem přichází na řadu i Liberec, kde výstava potrvá až do konce tohoto roku.

Článek vznikl za podpory Libereckého kraje.