Superstudio 2017

15.2.2017 - Události
Foto: Jiří Hloušek

Od 13. února se mohou všichni studenti architektury v České republice zdarma hlásit do týmové ideové soutěže Superstudio. Téma soutěže je jednotné a od okamžiku zadání mají týmy 24 hodin na jeho zpracování. Superstudio se koná na akademické půdě ve všech městech s výukou architektury (Praha, Brno, Ostrava, Liberec) a nejlepší týmy postupují do celorepublikového finále. V Liberci proběhne základní část ve dnech 3. – 4. března a v porotě zasednou např. Jan Mach a Jan Vondrák z Mjölk architekti.

Po uplynutí 24 hodin týmy odevzdají prezentaci a průvodní zprávu (~100 slov), čímž autoři souhlasí s případnou další prezentací svých prací. Poté svůj návrh odprezentují před porotou v omezeném formátu (PPT/PDF, ideálně ve formátu 4:3, maximálně 10 snímků, maximálně 200 vteřin). Je možné prezentovat i jediný snímek po dobu 50 vteřin a skončit. Mimo formát výsledné prezentace není tvorba jakkoli omezena. Po odprezentování všech týmů porota vyhlásí vítěze.

Z každého města postupují první tři týmy* do druhého kola, které se odehraje 11. března živě v prostoru Praha v Brně. Postupující týmy budou mít k dispozici čas mezi prvním a druhým kolem na případné dopracování svých prezentací a textu podle svého uvážení. Formát prezentace se nemění. Finální projekty bude posuzovat přímo na místě odborná porota, která určí absolutní vítěze. Odměna pro vítěze je 30 000 Kč.

Partnerem soutěže jsou městské projekty BU2R.