Společně inspirovat svět

19.9.2017 - Události

Lasvit tady není odjakživa.
Ale láska ke kráse, sklu a světlu je věčná.
Je to hnací síla, která se na nic nehraje a ani nikomu nepatří.
Ne, ani nám, kteří ve jménu této lásky šíříme její odkaz.
Co vlastně znamená Lasvit a jeho dílo po celém světě?
Co všechno se dá dokázat za jednu dekádu?
Kdo jsou ti mistři svého řemesla? Kdo je to ten Leon Jakimič?
Co vlastně ve skutečnosti znamenají slova design nebo umění?
V době krize, kdy neutěšená současnost zanechává svět v temnotách, rodí se nová budoucnost.
Nemáme tedy proč se bát.
Radši se snažíme zachytit kousek té lásky.
A nenecháváme si ji pro sebe, snažíme se ji sdílet.
Snad to pochopíte. A možná se k nám i přidáte.