Rok republiky: Říjen

8.10.2018 - Události
Ilustrace: Jan Bažant

Nástěnný kalendář Rok republiky, který pro letošní rok plný významných osmičkových výročí vydal Liberecký kraj ve spolupráci s jedním z nejlepších českých komiksových autorů, Janem Bažantem, je natolik povedený, že jsem se rozhodl věnovat extra každému jeho měsíci. O tom, že se kalendář nelíbí jen mně, svědčí i jeho ocenění na veletrhu Reklama Polygraf v Praze, kde získal 1. místo v kategorii Podpora cestovního ruchu. Říjen je právě ten měsíc, který má celé to letošní pozdvižení kolem stého výročí od založení Československa na svědomí. Nebyly to ale jen události 28. října 1918, které se významně zapsaly do historie naší země. Bylo to také protiválečné povstání českých vojáků už o pět měsíců dřív známé jako Rumburská vzpoura. A právě této často opomíjené události věnovali autoři kalendáře zcela po právu měsíc říjen. Další událostí bezprostředně související se vznikem Československa byl ale také vznik republiky Deutschböhmen, která byla hned o den později, 29. října 1918, vyhlášena ve Vídni jako provincie nově vzniklého státu Německé Rakousko. Území provincie prakticky kopírovalo území pozdějších Sudet, stejné bylo i její hlavní město, Liberec. Zemským hejtmanem se stal Rudolf Lodgman von Auen. Československá vláda ale o něčem takovém nechtěla ani slyšet a poslala do nově vzniklé provincie už koncem listopadu svou armádu. Ta si s „povstalci“ bez nějakých vážných problémů snadno poradila, intenzita jejich odporu byla přímo úměrná s místy až katastrofálním nedostatkem potravin na území Deutschböhmen. Problém se tak podařilo zažehnat prakticky ihned v jeho zárodku, ale jak dobře víme z událostí, které měly přijít o dvacet let později, ne nadlouho. Je tak víc než zřejmé, že soužití Čechů a Němců v nově vzniklém státě provázely už od samého začátku neshody a bylo jen otázkou času, kdy se tyto problémy opět objeví na scéně. Jak moc to říká a naznačuje o samotném smyslu vzniku Československa a naší schopnosti žít v jedné zemi s jinými národy, je už ale na úplně jiné zamyšlení.

Článek vznikl za podpory Libereckého kraje.