Osudy Němců z Jizerských hor

17.8.2017 - Události

Krajská vědecká knihovna v Liberci pořádá ve spolupráci se Spolkem Němců a přátel německé kultury a Domem česko-německého porozumění Rýnovice výstavu Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945 až 1968. Putovní výstava, která se kromě Jablonce nad Nisou a Prahy představila také na několika místech v Německu a Rakousku, odhaluje řadu konkrétních příběhů sudetských Němců. A to nejen z doby bezprostředně po II. světové válce, kdy své domovy v Jizerských horách musela opustit většina z nich, ale také z let 1963-65, kdy do Německa odešla další početná skupina, převážně odborníků ze sklářského a bižuterního průmyslu. Mezi těmi, kterým pohnuté události 20. století zcela zásadním způsobem ovlivnily jejich životy, nechyběli třeba ani významný architekt Robert Hemmrich, autor téměř 500 staveb postavených převážně v našem regionu (za všechny jmenujme např. rozhledny Bramberk a Černá Studnice, budova bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou, kostel v Loučné a mnoho dalších) nebo spisovatel Gustav Leutelt, který své dílo převážně věnoval krásám přírody a krajiny Jizerských hor (jeho nejznámějším dílem je soubor lyrizovaných próz Kniha o lese). Výstava shrnuje historické souvislosti a zlomové okamžiky a ukazuje složitý boj Němců o zachování vlastní identity. „Jedná se o výsledky dvouletého bádání z celkově čtyřletého projektu,“ vysvětluje předsedkyně Spolku Němců a německé kultury Irena Nováková. Dalšími spoluautorkami výstavního cyklu jsou novinářka Petra Laurin a etnoložka Christa Petrásková. Projekt vznikl díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Spolkového ministerstva vnitra. Slavnostní zahájení výstavy se koná v pátek 1. září od 18 hodin. Tento článek vznikl za podpory Libereckého kraje.

Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1968, 1. září – 2. října 2017, Krajská vědecká knihovna v Liberci.