Metznerbund

26.9.2017 - Události

Oblastní galerie Liberec pokračuje v mapování dějin umění a kultury německy hovořících vytvárných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Tentokrát po dlouholetém výzkumu představuje historii jednoho z nejdůležitějších a největších uměleckých uskupení tohoto okruhu, spolek Metznerbund. Svaz zdejších německých výtvarných umělců vznikl v roce 1920 v Československu, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Název si vybrali na počest slavného sochaře Franze Metznera (1870-1919), kterého proslavila především vnitřní výzdoba památníku Bitvy národů v Lipsku nebo paláce Stoclet v Bruselu. V našem regionu je velmi dobře známý díky svým kašnám v Liberci a Jablonci – ani jedna z nich se bohužel nedochovala. Reprezentativní přehlídka spolku Metznerbund přináší výběr méně známých děl padesáti autorů tohoto široce koncipovaného uměleckého svazu, který působil na území Československa až do roku 1945. Navazuje tak na úspěšný projekt Mladí lvi v kleci, který byl v liberecké galerii k vidění v roce 2013. (Tento článek vznikl za podpory Libereckého kraje.)

Metznerbund, 21. 9. – 31. 12. 2017, Oblastní galerie Liberec.