Lieberec

22.5.2018 - Editorial
Ilustrace: Matyáš Prošek

Minulý čtvrtek byla v Oblastní galerii Liberec zahájena výstava Fenomén Charlemont, která představuje dílo bratrů Charlemontových z přelomu 19. a 20. století. Celá řada jejich děl vznikla pro rodinu Liebiegů. Eduard Charlemont jako znalec předních vídeňských a pařížských ateliérů pomáhal Heinrichu Liebiegovi při sestavování jeho prestižní umělecké kolekce, kterou později daroval městu a která se také stala základem sbírky Oblastní galerie Liberec. Součástí výstavy je také vůbec první automobil v Čechách, který si pořídil další z rodu Liebiegů, Theodor ml., v roce 1893. V této souvislosti je dobré připomenout, že to zdaleka není všechno, o co se Liebiegové v Liberci zasloužili. Tak třeba výstavba radnice (Franz Liebieg ml. odkázal městu 100 000 zlatých – jen pro představu roční plat učitele byl tehdy 130 zlatých), muzeum (Johann Liebieg starší byl prezidentem muzejního kuratoria a podílel se na nákupu jeho sbírek ve Vídni), Výšina a Lesní vila/Wolkerovo sanatorium (obě nechal postavit Heinrich Liebieg a později věnoval Liberci), jizerskohorské přehrady (Liebiegové věnovali finanční prostředky na jejich stavbu), Liebiegovo městečko a Domovina (Theodor Liebieg ml. nechal vybudovat pro své zaměstnance a válečné veterány z I. světové války), Liebiegův palác (vila Johanna Liebiega ml., později sídlo Oblastní galerie), Liebiegova vila – zámeček (dnes sídlo magistrátu) a samozřejmě Textilana (někdejší Johann Liebieg & Co). Ten seznam je nekonečný. K tomu ještě přidejte takové “maličkosti” jako třeba zásadní podíl Liebiegů na stavbě železničních tratí Liberec – Žitava a Liberec – Pardubice nebo bezpočet nadací – jen těch pro pomoc potřebným měli Liebiegové 33(!). Snad se dočkáme doby, kdy se mimořádným celospolečenským odkazem Liebiegů našemu městu nechají inspirovat i zdejší současní úspěšní podnikatelé. A že jich tady máme!