Krajský dotační program pro kulturu

13.12.2018 - Události

Liberecký kraj vyhlásil pro rok 2019 čtyři dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Zbystřit by tedy měli všichni, kdo se v příštím roce chystají v našem kraji věnovat kulturním aktivitám, záchraně a obnově památek, stavebně historickému průzkumu nebo podpoře cestovnímu ruchu. K rozdělení je všech čtyřech programech připraveno celkem víc než 16 milionů korun. „Dotační fond umožňuje spolufinancování řady kulturních akcí v kraji. Pomáháme také majitelům památek, některým i opakovaně, s finančně náročnými obnovami. Již potřetí vyhlašujeme také program, který podporuje rozvoj cestovního ruchu v kraji. Na rostoucím zájmu ze strany žadatelů se potvrzuje, že takový dotační program v území chyběl,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. V dotačním programu kulturní aktivity bude podpora určena především na akce, které mají širší společenský přínos v regionu a rozvíjejí regionální kulturu a zachování tradic. Pro rok 2019 byla schválena částka 2 miliony korun. Minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální 50 000 Kč a celkem jsou pro tento program vyčleněny 2 miliony korun. Dalšími krajskými dotačními programy jsou záchrana a obnova památek, stavebně historický průzkum a podpora cestovního ruchu. Ten mimo jiné pamatuje také na podporu nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu v našem kraji, když je určen ke zlepšení jeho kvality a nabídky nebo zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat. Lhůta pro podání žádostí je od 3. ledna do 1. února 2019. Podrobné informace o podmínkách vyhlášených programů najdete na https://dotace.kraj-lbc.cz.

Článek vznikl za podpory Libereckého kraje.