Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

21.1.2019 - Události

Je to vlastně dost velká ironie osudu – ta samá země, která v loňském roce velkolepě slavila 100 let od svého založení, se letos podobně velkoryse chystá vzdát hold šlechtickému rodu, pro který vznik nového státu znamenal převážně jen ústrky a na jehož úkor se mladá demokracie během prvních let své existence řádně obohatila. Řeč je samozřejmě o nás a o šlechtickém rodu Clam-Gallasů. I když vlastně o šlechticích mluvit nemůžeme, protože to nám zakázal hned jeden z prvních československých zákonů přijatý 18. prosince 1918, tedy ani ne dva měsíce od vzniku nového státu. Následovaly série pozemkových reforem (1919-1929), během kterých jsme Clam-Gallasům vyvlastnili např. 60 % jejich lesních pozemků. Přišli také o liberecký zámek, sklářskou osadu na Kristiánově nebo lovecký zámeček na Nové Louce, který vzápětí začala využívat Správa Pražského hradu v čele s tehdejším kancléřem prezidenta Šámalem. Není žádným velkým tajemstvím, že právě ztráta milovaných a opečovávaných jizerskohorských pozemků podryla zcela zásadním způsobem zdraví Franze Clam-Gallase (na vrchní fotografii se svou ženou Marií Hoyos-Sprinzenstein), posledního mužského příslušníka rodu, který umírá 20. ledna 1930 ve Frýdlantu. O to větší poděkování a obdiv si – při vědomí toho všeho – zaslouží Národní památkový ústav, který se rozhodl letošní rok věnovat právě tomuto slavnému rodu. V rámci projektu Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech se tak po celé naší zemi uskuteční celá řada kulturních a společenských akcí. A jak už název napovídá, velká část z nich se bude odehrávat právě na území našeho kraje. Stěžejními objekty budou hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejn a zámek Lemberk, všechno někdejší rodová panství Clam-Gallasů. Vyvrcholením pak bude výstava Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách, která se uskuteční od 13. prosince v Oblastní galerii Liberec. Partnerem projektu, nad kterým převzal záštitu Nadační fond Clam-Gallas Stiftungsfonds, je také Liberecký kraj.

Článek vznikl za podpory Libereckého kraje.

Leopold Riedel a hrabě Franz Clam-Gallas na Kristiánově (1925)