Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka

13.6.2018 - Události

Pokud máte jenom trochu rádi ilustrace, ale vlastně i když ani to ne, běžte se určitě podívat do Oblastní galerie Liberec na nenápadnou, ale o to víc zajímavější výstavu Dobrodružství malého námořníčka, která představuje soubor xylografických koláží jednoho z čelných představitelů československé před- i poválečné avantgardy Adolfa Hoffmeistera. Už při pohledu na první z nich vám bude hned jasné, že to bude dost bizarní podívaná, kterou ještě umocňují průvodní texty. „Unesen představami rodinného štěstí vlasových zítřků, zmaten, upadl a byl vrkočemi Anny Csillagové uškrcen.“ „Napíchnut pod standardním mikroskopem na drát je ve vývojce vyvoláván znovu k životu.“ Hrůzostrašné a absurdní příběhy pruhovaného hrdiny se v roce 1970 staly také předlohou animovaného filmu Osudy malého námořníčka, ve kterém groteskní obraz věčné touhy po dobrodružství a romantice provází hlas Jiřího Suchého a který můžete také vidět na výstavě. Jednalo se o jeden z posledních počinů tohoto spisovatele, publicisty, dramatika, malíře, karikaturisty, překladatele, diplomata, právníka a cestovatele, jehož životní osudy překotně formovalo celé 20. století. Byl zakládajícím členem Devětsilu, blízkým spolupracovníkem Osvobozeného divadla, redaktorem Lidových novin. V roce 1939 emigroval do Francie, kde byl jako člen KSČ několik měsíců internován. Následně se mu podařilo uprchnout do USA, kde působil jako hlasatel českého vysílání Hlasu Ameriky v New Yorku. Po skončení války se vrací zpět do Československa, aby se pár měsíců po komunistickém převratu stal velvyslancem v Paříži. V padesátých letech byl mimo jiné také rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1970 byl za své postoje během pražského jara vyloučen z KSČ a poslední roky svého života prožil v ústraní bez možnosti jakékoli veřejné, publikační nebo výstavní činnosti. Naštěstí ještě stále žijeme v době, kdyby podobné zákazy neplatí, takže se v klidu můžete jít podívat na výstavu, která bez jakýchkoli pochyb stojí za vaši pozornost.

Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka, 17. května – 9. listopadu, Oblastní galerie Liberec.