1000 & Tvůj pohled

15.7.2022 - Události
Oxygen © Corwin von Kuhwede

V našem drahém Trojzemí se právě začíná odehrávat víc než solidní déja vu. Nejsem si úplně jistý, jestli to organizátoři česko-německo-polského festivalu 1000 & Tvůj pohled věnovanému vypuknutí pandemie zrovna takhle plánovali, ale jejich úctyhodný zástup akcí přichází na scénu právě ve chvíli, kdy se na nás podle všeho nezadržitelně valí další covidová vlna. Takže je otázka, kolik „umělecké reflexe individuálních, společných, protikladných, podobných a spojujících pohledů a zkušeností s krizí“ uvidíme osobně a kolik – už zase! – na dálku. Každopádně zatím hranice všedních dní a zemí ještě stále bez omezení překračovat můžeme, tak toho koukejte využít, dokud to ještě jde! Třeba vyrazte do Görlitz, kde na vás v tamní Stadthalle čeká čichové kino Osmodrama. Mezi filmy a divadelními představeními, které budete vnímat pomocí vůní nebude chybět ani třeba námi všemi milovaný Alois Nebel. K vidění, slyšení a vonění toho ale bude během následujících měsíců nejen v Görlitz, ale také Žitavě, Liberci, Lubani nebo Hrádku nad Nisou mnohem víc, tak koukejte nastražit všechny vaše smysly! Protože jak říkají organizátoři festivalu, „1000 & Tvůj pohled je pozvánkou ke změně perspektivy, ke změně myšlení. Výzva k rozšíření vlastních hranic a vcítění se do situace druhých.“
1000 & Tvůj pohled / 1000 & Deine Sicht / 1000 & Twoje spojrzenie, 1. 7. 2022 – 1. 7. 2023, Německo, Česko a Polsko.

Film voní! Film smrdí! Osmodrama. Foto: Julian van Dieken